welkom bij Sinterklaas verhuur Zwolle

Wij heten u hartelijk welkom


Missie:

“Wij gaan voor kwaliteit, want wij vinden dat wij verantwoordelijk zijn voor het geloof van andermans kinderen.

 

Visie:

“De Sinterklaastraditie vinden wij het mooiste feest van het jaar. Sinterklaas verhuur Zwolle zet zich in om van dat feest steeds een onvergetelijke ervaring te maken. Ieder jaar werken we daarom aan professionaliseren, zowel in training (kwaliteit van optreden) als aan onze kostuums (investeren in kwaliteit), omdat wij geloven dat als we er goed uit zien en écht een kwaliteitservaring neer zetten, dat we met prachtige herinneringen bijdragen aan het leven van kinderen én volwassenen.”

 

Kernwaarden:

Plezier, oprechte aandacht en geluksgevoel

 

Kernkwaliteiten:

Professionele uitstraling 

Passie voor het Sinterklaasfeest

Energiek en waardevol optreden

 


Sint en de RIVM richtlijnen

Sinterklaas volgt ten allen tijde de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid op en Sinterklaas verhuur Zwolle zoekt passende oplossingen waar de ontwikkelingen daarom vragen. De maatregelen van de overheid worden aangepast aan de actuele situatie, waardoor Sinterklaas verhuur Zwolle zichzelf ook steeds zal moeten aanpassen tijdens de uitvoering van de feestelijkheden.

Sinterklaas verhuur Zwolle behoudt zich daarom dit jaar het recht voor om, indien de situatie ons daartoe dwingt, geboekte evenementen te annuleren. Een reeds betaalde boeking zal dan zo spoedig mogelijk geretourneerd worden.

Ook heeft de persoon of organisatie die de boeking bij ons heeft gedaan, het recht om de boeking te annuleren om redenen die horen bij de gevolgen van dit virus. We hopen dat u er begrip voor heeft dat we de boeking graag in rekening brengen als deze minder dan 24 uur voor de start van het bezoek wordt geannuleerd, omdat we dan geen nieuwe boeking meer kunnen ontvangen op dat tijdstip.

Maatregelen die we nemen zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

  • Sint en Piet blijven ten allen tijde minimaal 1,5 meter bij ouders vandaan
  • Sint en Piet dragen latex Witte/zwarte handschoenen die om de 30 min tijdens een bezoek en/of na een bezoek worden ververst
  • Sint en Piet houden zich aan de gezondheidschecklist van het RIVM
  • Pieten dragen een mondkapje in de auto
  • Wij overwegen het strooigoed verpakt weg te geven

Sint en het bezoek thuis of op het werk

Binnen de gestelde richtlijnen hopen we dat we huisbezoeken en bedrijfsbezoeken in een bepaalde vorm kunnen doen. We staan open voor suggesties en hebben zelf ook concrete voorstellen voor uw situatie. Neem contact met ons op zodat we u kunnen helpen om ons prachtige feest door te laten gaan. Het zou immers jammer zijn als de kinderen, die dit jaar al veel te maken hebben gehad met de gevolgen van het virus, ook nog een minder leuk of zelfs geen Sinterklaasfeest krijgen!

Sint en het uiterlijk van Piet

De doelstelling van Sinterklaas verhuur Zwolle is om het Sinterklaasfeest een prachtig feest voor kinderen (en hun ouders) te laten zijn. De publieke discussie over het uiterlijk van Piet hebben we daarom wel gevolgd, maar we hebben er zelf slechts één duidelijk standpunt in: voor ons gaat het om een leuk kinderfeest voor iedereen. Wat dat betekent, dat verschilt op dit moment aan wie je het vraagt. We merken dat wij gevraagd worden als ‘traditionele Piet’ en met meer nieuwe kenmerken, zoals een Piet met roetvegen.

Wij merken dat het kinderen niet zoveel uit lijkt te maken hoe Piet er precies uit ziet, Piet is net als Sinterklaas een mythisch personage en veel kinderen associëren Piet alleen maar met Sinterklaas. Gelukkig maar.

Toch maakt dit voor ons lastig om iedereen te bedienen. In onze zorg voor een kwaliteitsoptreden die vooral voor de kinderen heel leuk mag zijn, is het praktisch onmogelijk om van bezoek naar bezoek, onderweg Piet steeds aan te passen. Om tegemoet te komen aan ieders wensen, overwegen we bijvoorbeeld om dit jaar een ‘Roetveeg Team’ en een ‘Traditioneel Team’ op pad te sturen.

Onze oproep aan u als klant is daarom om heel duidelijk met ons te delen wat uw wensen of eisen zijn, zowel voor bezoeken als voor online live gesprekken of opgenomen videoboodschappen. Van onze kant laten we dan weten dat we heel graag leveren wat u vraagt, maar dat wij ons zullen moet schikken aan de wens van de meerderheid van onze klanten van die dag. We doen wat we kunnen en hopen dat u begrip hebt voor de situatie waarin we ons bevinden.